Jinhai Campus: No. 2727 Jinhai Road, Shanghai Pudong Disctrict
                 Zip Code: 201209 Tel: 021-50210895 Fax: 021-50210895
  Jiashan Campus: 505 Renmin Road, Jiashan County, Zhejiang Province
                  Zip Code: 314100 Tel: 0573-84239202 Fax: 0573-84239300